На 100-годиншна возраст почина академик Ѓорѓи Филиповски. Тој беше еден од основачите на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ). Утре во 11 часот во МАНУ ќе биде одржана комеморација, а погребот ќе биде во 13 часот.

Академик Филиповски заедно со академиците Блаже Конески и Харалампие Поленаковиќ беа тројцата членови на првата Комисија задолжена за формирање на МАНУ – институција која е основана на 23 февруари 1967 година, кога прв претседател беше Конески.

Филиповски е основоположник на современите педолошки истражувања во земјава, а неговите најзначајни активности од научната дејност се во насока на почетоците на формирањето на првите високообразовни институции како Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Земјоделско – шумарскиот факултет и МАНУ.

извор: Makfax