И тоа не само кога е во прашање стопанството или миграциите. По проширувањето на ЕУ кон источна Европа, Велика Британија беше една од првите земји која својот пазар на труд го отвори за работниците од новите земји членки. Тоа е една од причините зошто во текот на изминатите години токму од тие земји во Велика Британија отидоа многу академци и експерти.