Перо, што и зема на жена ти за Нова година? – 100 евра. Немаше повеќе.