Мажот: Женче, ајде да переме алишта? Жената: Не може, не работи машината за перење. И така неколку дена по ред, кога еден ден жената вика: Драги, ај да переме алишта? Мажот: Веќе ги исправ на рака!!!