Доаѓаат на висина од 3000 метри и Хасо го прашува Мујо. -Еј, болан, да го отворам ли падобранот? Мујо: Не, болан, рано е. Доаѓаат тие на висина од 3 метри и Хасо повторно прашува. -Мујо, да го отворам ли падобранот? Мујо: Де бе Хасо, како никогаш да не си скокнал од три метри.