Весникот “ВЕЧЕР ” со желба да афирмира и млади автори, кои допрва треба да дојдат на македонското книжевно небо, објавува дека во рамките на оваа рубрика има постојано отворен годишен конкурс за кратки раскази (80-100 редови, новинарски проред). Авторите можат своите раскази, заедно со нивните лични податоци, адреса и контакт телефон, да ги испраќаат на адресата на Редакцијата: ул. Никола Вапцаров 2, 1000 Скопје, За ПРОЗА И ПОЕЗИЈА – краток расказ или на е-маил: [email protected]