Директорот на Управата за имотно правни работи Зоран Крстаноски во просториите на подрачното одделение на Управата за имотно-правни работи во Штип од 10 до 16 часот ќе врши прием на граѓани.

Во текот на денот директорот Крстаноски ќе оствари и средби со жителите на населените места во општина Штип.