Во текот на денов, три нови контејнери со зафатнина од 3,2 м3 беа опожарени од страна на непознати сторители на улицата „Васил Главинов“ во општината Центар. Опожарените контејнери се целосно уништени и неупотребливи и истите во најкус можен рок ќе бидат заменети со нови садови.

„,Апелираме до граѓаните на градот Скопје да престане вандализмот и уништувањето на садовите за одлагање на отпадот, за екипите на ЈП Комунална хигиена-Скопје да можат навремено да ги извршуваат своите работни обврски на терен. Во време на епидемија од глобални размери, ваквите инциденти предизвикуваат големи проблеми при одлагањето, собирањето и транспортот на комуналниот отпад и го зголемуваат ризикот за ширење заразни заболувања. Во овие околности, граѓаните треба особено внимателно да ракуваат со урбаната опрема, а својот отпад да го одлагаат само во поставените садови, уредно спакуван во затворени ќеси, со цел да се намали можноста од создавање диви депонии и да се заштити сопственото и колективното здравје“ изјави директорот на ЈП Комунална хигиена-Скопје, Абдусамед Шабани.

извор: Makfax