Ако успеете, имате око соколово! Визуела мамка е интересна само посебе и крие интересни содржини претставени во недифиниран одраз а означуваат и покажуваат одредени субјекти.

Дотолку интересни што несвесно можат да развијат моќ на запазување на некои нешта кои се вон домен на забава, односно моќ која неретко може да се случи и во реалниот живот а не сме биле свесни за тоа.

На овој цртеж, на прв поглед, се чини дека тука е само сирена и Зевс. Ако внимателно се загледате, ќе забележете дека сликата е полна со ситни и скриени лица и тела. На неа се избројани вкупно 16 (вклучувајќи ја сирената и Зевс)

Обидете се и не брзајте, но ако не бидете успешни, решението ќе го побарате подолу, иако задоволството ќе биде поголемо дури ако и дел од нив откриете.