Во Македонија сигурно повеќе од 30% од населението се пушачи. Погледнете го овој експеримет кој ќе ви покаже колкаво штетно влијание имаат цигарите врз нашиот организам. Најголем број од белодробните заболувања, но и од канцери доаѓа токму од цигарите. Погледнете го ова популарно видео, кое е прегледано повеќе од 18 милиони пати. се најголем убиец.

[video:https://www.youtube.com/watch?v=Dqqfl5kr4sU autoplay:0]