Капетанот: Објасни ми зошто првиот ден си обоил 300 метри од оградата, вториот ден 100, а третиот само 20? Војникот: Г-дин капетане можете и сами да пресметате колку далеку ми беше кантата со боја третиот ден!