НЛБ Банка ги известува депонентите на Еуростандард банка кои се распределни за исплата на обештетувањето во НЛБ Банка дека исплатата ќе започне од денеска.

Депонентите се распределени за исплата во деловните банки, зависно од почетната буква на презимето согласно Соопштението на Фондот за осигурување на депозити објавено на следниот линк https://bit.ly/3mdXDZG.