– Добар ден, имате нунчаки? – Не. – И сега што да правиме ние нинџите!?