Според лекарите најдобра фигура, односно градба на телото имаат оние кои се бават со гимнастика. Но што да се каже за оваа гимнастичарка која нема што не умее да направи со своето тело, ова не е жена, ова е супержена!

Еве и доказ: