Група лилјаци се одмараат на една гранка. Сите висат освен еден кој стои исправено, а еден од оние кои висат го прашува соседот: – Што му е на овој? – Не знам. Беше добар до пред малку, а после се онесвести.