Момчето наглас размислува. – Никако не ми е јасно како нашите прадедовци можеле да живеат без светло, телевизор, компјутер…? Го слуша пријателот, па вели: – Па и не можеле. Гледаш дека сите изумреле!