Пензионерите во Русија не сакаат да се промени старосната граница за многу години, поради што илјадници луѓе одеа на улиците на Москва за да покажат дека не се согласуваат со одлуката на Владата за реформа. Според предложениот закон, старосната граница ќе се префрли од 60 на 65 за мажи и 55 на 63 за жени.
Владата на Русија предложи закон со кој ќе се зголеми возраста за пензионирање, со образложение дека парите собрани од ова зголемување беа насочени кон зголемување на пензиите. Причината е, како што велат, недостатокот на работна сила.

Проширувањето на животниот век значи повеќе години на работа, што е една од главните причини за оние кои пишуваат закони во Европа и Европа.

Во нашата галерија, погледнете го старосната граница во другите земји во Европа, како и колку пензионери во нив.

РУСИЈА

Возрасните граници за пензионирање биле утврдени во советската ера во 1932 година и оттогаш биле исчезнати. Просечната месечна пензија во Русија изнесува околу 14.000 рубли (околу 190 евра).

ГЕРМАНИЈА
Во Германија, старосната граница за пензиите постепено се зголемува и се планира да достигне 67 до 2029 година. За сега, потребни се 65 години и 7 месеци за пензионирање, и за жени и за мажи. Просечната месечна пензија за мажи е околу 1.000 евра, додека кај жени 500-700.

ИТАЛИЈА
Во Италија, старосната граница за пензионирање кај мажите изнесува 66 години и 3 месеци, а за жените 63 години и 9 месеци. До 2021 година се планира да се подигне границата на 67 за двете половини. Просечната пензија во Италија изнесува 464 евра.

ФРАНЦИЈА
Во Италија, старосната граница за пензионирање кај мажите изнесува 66 години и 3 месеци, а за жените 63 години и 9 месеци. До 2021 година се планира да се подигне границата на 67 за двете половини. Просечната пензија во Италија изнесува 464 евра.

ХРВАТСКА
Во Хрватска, возраста за пензионирање е 65 години за мажи, за жени 61 година. Хрватската влада планира да го зголеми старосната граница од страна на жените до 2030 година до 65 години, додека за мажите ќе има 67 години до 2038 година. Просечната пензија изнесува околу 300 евра.

ШПАНИЈА
Возраста за пензионирање во Шпанија за мажи и жени изнесува 65 години и 3 месеци. По 2027 година, ќе треба да се пензионира до 67 години. Просечната пензија во Шпанија е 365 евра.

ШВЕДСКА
До 2036 година, бројот на години кои ќе бидат потребни за пензионирање ќе биде 67. Во моментот е за мажи 66, додека за жени 63 години. Просечната пензија во Шведска изнесува 770 евра, оданочена или не.

СРБИЈА
Просечната пензија во Србија е околу 200 евра, додека две третини од 1,7 милиони пензионери добиваат помалку пари. Старосната граница во нашата земја е за мажи 65 години, за жени 61 година и 3 месеци. До 2032 година, бројот на години за жени е еднаков на мажите.

ХОЛАНДИЈА
Во Холандија, за жени и мажи старосната граница е 68 години, а по 2022 возрастната граница ќе биде важна за просечниот животен век. Просечната пензија во Холандија е околу 1.100 евра.
Во Украина, возраста за пензионирање е 60 за мажи, додека за жени 57. До 2021 година границата постепено ќе се зголемува – жените ќе можат да се пензионираат на 60 години и мажите на 62 години. Просечната пензија изнесува околу 50 евра.

НОРВЕШКА

Во Норвешка, за мажите, старосната граница за пензионирање изнесува 67, а за жените 64. До 2030 година, бројот на потребни години за пензија за жени ќе се зголеми на 67. Во Норвешка просечната пензија изнесува околу 700 евра.

МАКЕДОНИЈА
Старосната граница, е законско решение кое вели 62 години за жени и 64 години за мажи за одење во пензија. Просечната пензија во Македонија е 210 евра.