На 80 % обработени ливчиња, резултатите се веќе вака:

Сиљановска 310.000
Пендаровски 350.000
Неважечки  23.000