Овој сектор е единствената индустриска гранка, која и покрај кризата, бележи раст и зголемување на бројот на вработени, но проблем е што нема доволно стручно оспособени лица, оценуваат хрватските работодавачи.