Дошла некоја полничка жена кај гинеколог и легнала на столот. Кога ја видел докторот како лежи со салото распослано насекаде ја прашал: – Госпоѓо, дали би можеле да прднете? – Зошто, поради системот за варење ли? – Не, не туку само за ориентација!