Оваа недела, најголем број заболени 147 е регистриран на територијата на Центарот за јавно здравје Охрид, следат Центарот за јавно здравје Прилеп – 134 заболени, Подрачната единица Гостивар -118 заболени и Центарот за јавно здравје Скопје – 117 заболени лица.

-Највисока инциденца е пријавена од подрачјето на Центарот за јавно здравје Охрид, каде што единствено се регистрира висока активност на инфлуенца вирусот оваа недела. Средна активност се регистрира во Прилеп, Кавадарци, Дебар, Делчево и Виница, а во подрачните единици во Пехчево, Крушево и Крива Паланка, оваа недела не е регистриран заболен од грип, соопштија од Институтот.

Како и во претходната, така и во четвртата недела од 2017 најголем број заболени (891), односно 74,3 отсто од сите случаи се пријавени во најголемата возрасната група од 15 до 64 години, што е незначително зголемување на процентуалното учество од претходната недела (71,8 отсто). Во пријавените случаи, лицата над 65 години учествуваат со 12,3 отсто (147), децата од 5-14 години со 8,4 отсто (101), а со најмал процент – децата на возраст до 4 години со 5 отсто (60).

Во однос на претходната недела бројот на регистрирани случаи и инциденцата бележи намалување во сите возрасни групи.

Во сезоната 2016/2017, вкупниот број заболени од грип заклучно со четвртата недела изнесува 32.931.

Досега, во оваа сезона на грип се пријавени два смртни случаи асоцирани со грип.
Во текот на четвртата недела од јануари, во вирусолошката лабораторија на Институтот за јавно здравје, на присуство на вирусот на грип се тестирани 18 примероци, од кои 6 или 33,3 отсто се позитивни за присуство на вирусот на грип, 5 позитивни за А/Х3 и еден е нетипизиран инфлуенца А вирус.

Вакцинацијата против сезонски грип во Македонија е почната од 43 недела од 2016 година. Согласно пристигнатите извештаи од страна на центрите за јавно здравје/подрачните единици вакцинирани се 26.665 лица и потрошени се 99,9 отсто од вкупно набавените вакцини.