Постојат разно-разни видови скокови – на глава, на нозе, бомба, салто… сепак најтешки и најболни се оние на стомак. И тоа од голема висина! Кој најсилно ќе „плесне“ со стомакот тој е победник. И ќе добие и награда, ама и ќе го боли. 

Еве и зошто!