Во потрага по подобар живот, лани во Ирска отишле 4,342 жители на Хрватска, а во јануари уште 396 граѓани. Многу од нив со себе ги земале и децата и се претпоставува дека заедно со нив бројот на отселени е 5.500 луѓе.

Повеќето од нив се од економски и земјоделски уништените Славонија и Барање. Ретки се оние кои во Даблин, Корку, Лимерика или Галваиу, каде што се најголмеите хрватски “колонии”, не успеале да најдат вработување, па се вратиле во Хрватска. Се работи за само стотина од нив.