Убаво напишал еден корисник на социјалните медиуми: Македонски народни приказни. 

Си било некогаш едно езеро. 

Мавровско го викале.