– Комшике, како ни се новите младенци. Се навикнаа ли еден на друг? – Уште не. Секој ден се навикнуваат по неколку пати.