-Што ли зборат машките кога се сами? -Па, изгледа исто што и ние! -Како не им е срам???