MTV Europe Foundation со својата кампања “Trafficking and Exploitation” (кампања против трговија со луѓе) ќе ги следи сите три фестивали кои на 27, 28 и 29 мај ги организира Авалон Продукција во Загреб, Скопје и Белград. На фестивалите ќе бидат снимени по 3 песни од Faithless, Thievery Corporation и Gus Gus, а ќе бидат снимени и интервјуа со изведувачите и со дел од публиката. Ова е прво доаѓање на MTV Europe во Македонија. Од целиот снимен материјал ќе биде изработен краток документарен филм кој треба да се емитува преку MTV Europe Foundation во 24 држави во Европа. Цела оваа акција е започната на иницијатива на MTV Europe Foundation.