Минирањето ќе биде на крајот на селото, на локацијата погодена од поројните дождови и поплави.