Експертите велат дека конечно го знаат клучниот елемент кој ги открива жените кои се неверни. Иако постои  мислење дека мажите се тие кои почесто изневеруваат, сепак жените не се исклучок. И едните и другите изневеруваат поради различни причини, но она што ги спојува и мажите и жените е желбата да дознаат дека биле изневерени.

Истражувањето со наслов Human Female Orgasm as Evolved Signal: A Test of Two Hypotheses “ вклучило околу 138 жени и 121 мажи кои биле во хетеросексуална врска. И мажите и жените одговарале на прашања поврзани еден со друг. Кога одговорите биле поврзани на едните и другите, научниците извеле заклучок дека колку почесто жената изневерува може да се утврди по тоа колку често таа глуми оргазам.