Кој ќе лапне 840.000 евра од Министерството за здравство? Распишан е нов тендер.

Министерството за здравство распиша тендер за набавка на метадон и бупренорфин за лицата со болести на зависности во РМ.

Проценетата вредност на договорот без ДДВ е 51.600.000 денари, (околу 840.000 евра) а главен критериум за доделување на договорот е најниската цена.