1. Грција 230
2. Малта 192
3. Романија 158
4. Израел 154
5. Латвија 153
6. Молдавија 148
7. Србија и Црна Гора 137
8. Швајцарија 128
9. Норвешка 125
10. Данска 125
11. Хрватска 115
12. Унгарија 97
13. Турција 92
14. Босна и Херцеговина 79
15. Русија 57
16. Албанија 53
17. Македонија 52
18. Кипар 46
19. Шведска 30
20. Украина 30
21. Шпанија 28
22. Велика Британија 18
23. Франција 11
24. Германија 4