Првиот: Се почесто почнав да размислувам за деца… Вториот: Еј старо, па ти навистина си пукнал!