Мапата на загадување е интерактивна и постојано ги покажува вистинските вредности за загадувањето во светот.

Па така, вечерва, бележи загадување и во Австрија и Италија на црвено. Но, мапата на airvisual.com покажува енормно загадување во БОРДО боја (темна црвена) од Косово.

Извор: airvusial.com