Универзитетската клиника за психијатрија Скопје, со оглед на новонастанатата ситуација со коронавирусот во Македонија е на располагање во секое време за интервјуа, прашања, сугестии за КОВИД-19 и справување со самоизолацијата која е предвидена како клучна мерка во спречување на заразата, соопштија од Клиниката.

Со цел да се даде стручна поддршка на граѓаните, посебно на повозрасната популација, спремни сме да помогнеме со јавни стручни совети за медиумите, сметајќи дека се клучни во пренесување на информациите до јавноста. Притоа, почитувајќи ги мерките истото тоа ќе го спроведуваме преку онлајн платформи, велат од Психијатрија.

Контакт телефони од експерти од Клиниката во соодветни области.

Психијатри

Директор Доц.д-р Стојан Бајрактаров 070/275-306

Ментално здравје за деца и адолесценти Проф. д-р Марија Ралева 076/456-305

Ментално здравје за деца и адолесценти Асс.д-р Насер Дурмиши 078/378-727

Ментално здравје возрасни Научен сор.д-р Кадри Хаџихамза 075/456-917

Ментално здравје за возрасни Асс.д-р Елизабет Мицева Величкоска 070/379-211

Телефонски линии за психолошка поддршка

Психолог Гордана Николовска 078/411-595

Совети

Психолог Иво Куновски 070/305-115