Луѓето со ова пореметување од аутистичниот спектар имаат потешкотии во социјалните интеракции и невербалната комуникација, а обрасците на однесување и интересите им се ограничени и стереотипни.

Точната причина за Аспергеровиот синдром не е позната, но стручњаците сметаат дека значајна улога играат генетските фактори и факторите на околината. Значително е почест кај момчињата.