Кога после 25 години ќе забележиш дека жена ти не е страствена туку е астматичар.