Кажи и дека ти е жал? “Сестро, жал ми е што си глупава”.