Оди полицаец по улица и среќава русокоса. Полицаецот: Каде си тргнала? Дај лична карта. Русокосата: Немам. Полицаецот: Имаш ли пасош? Русокосата: Немам. Полицаецот: Па имаш ли нешто лично за идентификација? Русокосата: Еве, имам огледалце.