Додека трепките ги штитат очите, плуќата служат за дишење и т.н., нашиот папок, се мисли дека после раѓање и нема некоја функција.

Како што знаеме, додека сме во стомакот, папокот служи за до нас ја пренесе храната и кислород. Меѓутоа кога ќе се родиме, папочната врвца се сече, а на нас останува дупка во стомакот.

После тоа, вероватно не го користеме секојдневно. Но ако се простудира анатомијата, медицина или некоја друга поврзана област, сваќаме дека папокот е централна точка во која абдоменот се дели на: горен десен и лев агол, а долниот на лев и десен агол. При тоа, папокот може да биде од корист за време на лапароскопски операции, која може да не поштеди од лузни на други делови на стомакот.

Папокот исто така е центар на нашата рамнотежа, верувале или не. Поради тоа, иако можеби делува дека е вон функција после раѓање, овој дел од телото и тоа како има цел.