Се пцуе насекаде на планетата, некдека повеќе, некаде помалку. Кога се зборува за пцуење, треба да се каже дека “пцуењето“ доаѓа од прасловенскиот “pьsovati“.

Се пцуе во различни ситуации. Скоро не постои човек во свет кој барем еднаш во животот не опцул, колку да се смета себеси за култуерн.

Со пцуење се ослободуваме од стрес и тензии. Колку и да е некултурно и лоша навика психолозите велат дека може да помогне човекот да се ослободи од лоша енергија, тензија, болка, од караници…

Зошто се вели “Глуп си како п***с“? Збор кој означува машки и женски полов орган се користи во изрази за лоши особини, навики и одлики. Постојат многу тумачења зошто се вели “глу како к*р“ и сите тие се воглавно шеговити. Со обзир дека изразот настанал во народот, меѓу народот, таму треба и да се бара одговорот на овој израз.

Покрај овој израз постојат повеќе “варијанти“ на оваа тема, “за кој….“, “не свири к…“, а се користат кога сакаме некој да не остави на мир.

Од каде потекнува овој збор…

Спрема достапни податоци зборот води прасловенско потекло кој значи, верувале или не ПЕТЕЛ. Исто така, што е посебно интересно овој збор се појавува во многу словенски јазици.

Интересно е што и на англиски јазик петел се изговара “rooster“, “chan*ry“, но и „c*ck“.

Било како било, се пцуе секаде. Секако, немојте да пцуете бидејќи тоа е одраз на некултура или можеби и не секогаш.