1. Унгарија
2. Велика Британија
3. Малта
4. Романија
5. Норвешка
6. Турција
7. Молдавија
8. Албанија
9. Кипар
10. Шпанија
11. Израел
12. Србија и Црна Гора
13. Данска
14. Шведска
15. Македонија
16. Украина
17. Германија
18. Хрватска
19. Грција
20. Русија
21. Босна и Херцеговина
22. Швајцарија
23. Латвија
24. Франција