Светот е преполн со чудни и неочекувани нешта. За ова може да се согласиме сите.

Никој неможе да предвиди што ќе се случи па сите се изненадуваме од неочекуваните работи кои ги гледаме секојдневно.

Во светот може да видиме најчудни работи па се прашуваме себеси „како е ова можно да се случува на планетата земја?“