Настанот е пријавен во Полициска станица од Општа налдежност Прилеп. Околу 22,00 часот лицето било пронајдено и спроведено во Казнено поправна установа Затвор Прилеп