Понесена од филозофската мисла, жената му се обратила на мажот: – Е, кога ти би бил јас! На тоа тој одговара: – Кога јас би бил ти не би можел да живеам без мене!