Само што беше поставена таблата на споменикот на Александар во Прилеп, од нејзе е избришан зборот „хеленската“.

Инаку, таблата во Прилеп е само на македонски и англиски јазик додека во Скопје таблите се тројазични.