Утредента другарите го прашуваат: – Како помина, бе, Џоки? – А, бе, лудница, што да ви кажувам. – Колку пати сврши, а? – Па да ви кажам, едно десет пати сигурно! – Браво бе Џоки, а таа колку пати сврши? – Е она, не дојде!