Воздивнува едната желка: – Секс, секс, само секс! – Па што има лошо во тоа? – прашува другата. – Па тоа, секои сто години исто!