Го прашува жената мажот: – Дали би ти било жал, ако би спиела со потполно непознат маж! – Драга, како да жалам потполно непознат човек.