Бошњачкиот член на Пратедателството на Босна и Херцеговина, Харис Силајџиќ, вчера по донесувањето на пресудата изјави дека жали што Србија и Црна Гора не се осудени за геноцид и сооучеството во масакрите во Босна. Сепак, тој со доза на мало задоволство констатира дека тоа се први држави во историјата кои се осудено за кршење на Конвецијата против геноцид.