Поради тоа, Агенцијата апелираше сите заинтересирани навремено да ги ажурираат сите податоци запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства.

Ажурирањето на податоците се врши во подрачните единици на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство каде е регистрирано земјоделското стопанство